Hoạt động của 911

911 trúng thầu bảo trì hệ thống CNTT cho Tổng Cục Hải Quan

Sau một thời gian đấu thầu, ngày 14/7,  911 tiếp tục gặt hái thành công khi nhận được thông báo trúng thầu của Tổng Cục Hải Quan, với hệ thống hơn 2000 máy tính, 500 máy in các loại.

Tổng Cục Hải Quan trở thành một trong 10 khách hàng lớn nhất của 911 xét về mặt quy mô và uy tín.