Hoạt động của 911

911 triển khai lắp đặt tivi LCD cho Techcombank trên toàn quốc

Với thế mạnh về mạng lưới rộng khắp, hoạt động theo một tiêu chuẩn thống nhất. Với dự án triển khai lắp đặt 400 tivi LCD 50 inch cho các chi nhánh, phòng giao dịch của Techcombank trên toàn quốc, 911 được vinh dự cùng với TopCare phối hợp cung cấp dịch vụ lắp đặt tivi LCD cho Techcombank. Công việc được triển khai đồng thời tại tất cả các điểm giao dịch của Techcombank trên toàn quốc.