Hoạt động của 911

911 triển khai 2 hợp đồng lớn với Techcombank

Năm 2012, 911 tiếp tục được lựa chọn là nhà thầu của 2 hợp đồng lớn với Techcombank là Hợp đồng bảo trì toàn bộ hệ thống 8.000 PC trên toàn quốc và Hợp đồng thi công hệ thống mạng LAN, điện, điện thoại cho các CN/PGD của Techcombank. Điều này đã và đang khẳng định với lợi thế về mạng lưới thương hiệu 911 và chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp của 911 với khách hàng.
Image result for techcombank
Tiếp tục mở rộng và hoàn thiện mạng lưới 911 tới hơn 50 tỉnh thành là mục tiêu đặt ra với 911 để có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho các tổ chức ngân hàng, tài chính,... đồng thời khẳng định việc phát triển thương hiệu 911 ra các tỉnh thành là chiến lược đúng đắn. 911 hiện thời là thương hiệu đầu tiên lại Việt Nam thực hiện mô hình nhượng quyền khá thành công với mạng lưới dự kiến đạt hơn 50 tỉnh thành trong năm 2012 này.