Báo chí nói về 911

Báo Hoà Bình viết về 911 Hoà Bình

Sở Bưu chính - Viễn thông cho biết: Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có khoảng gần 8.000 máy tính đang được sử dụng tại các cơ quan, công sở, các doanh nghiệp chưa kể máy của các gia đình tư nhân. Việc sử dụng máy tính thường xuyên xảy ra những sự cố về mạng, phần mềm máy tính, virus xâm nhập, sự cố mất dữ liệu.

Bắt nhịp cùng trung tâm cứu hộ máy tính và an ninh mạng 911 Hà Nội và các tỉnh trong cả nước, Công ty TNHH Thiết bị văn phòng Khắc Hường Hòa Bình đã thành lập Trung tâm cứu hộ máy tính và an ninh mạng 911 tại Hòa Bình nhằm đáp ứng kịp thời những nhu cầu sửa chữa khắc phục dữ liệu máy tính và tư vấn qua điện thoại cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. 

Hiện nay, Công ty đã và đang tiến hành hoàn thiện trung tâm để chuẩn bị cho ngày khai trương. 

Công ty TNHH Thiết bị văn phòng Khắc Hường là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp máy tính và thiết bị máy tính, tin học văn phòng, thực hiện nhiều dự án lắp đặt mang máy tính nội bộ cho các cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn đã gần 10 năm nay và đã có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Để chuẩn bị cho việc thành lập trung tâm này, Công ty đã cho 10 nhân viên thành thạo về tin học đi đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tại Trung tâm cứu hộ máy tính và an ninh mạng 911 - Hà Nội nhằm đáp ứng mọi nhu cầu khắc phục sự cố máy tính, mạng của khách hàng, với phương châm “Chuyên nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả”.