Báo chí nói về 911

Vietnamnet TV nói về dịch vụ cứu dữ liệu 911

Cứu dữ liệu là một dịch vụ không chỉ là một dịch vụ thông thường mà nhiều khi nó như là việc một bác sĩ cứu sống một bệnh nhân mắc chứng bệnh nan y vậy bởi vì dữ liệu là một phần rất quan trọng của các doanh nghiệp. Khi dữ liệu bị mất bạn không nên tự làm mà nên mang ngay tới trung tâm 911 để được cấp cứu kịp thời.