Báo chí nói về 911

Phóng sự của VTC về hoạt động của 911

Thương hiệu 911 của trung tâm cứu hộ máy tính và an ninh mạng 911 đã nổi tiếng trên cả nước với dịch vụ cứu hộ máy tính và an ninh mạng 911. VTC đã có phóng sự quay về 911 và phát trên chương trình Doanh nghiệp 24h.