Hotline: 02439-911-911    Giờ làm việc: 08:00 - 17:00 Thứ 2- Sáng thứ 7

Về 911 Group

911 Group là thương hiệu chuyên về bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ kỹ thuật, quản trị hệ thống CNTT, thi công hệ thống CNTT cho các ngân hàng trên phạm vi quy mô toàn quốc.

  • TẦM NHÌN: Định hướng phát triển trở thành 911 Group thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ doanh nghiệp và có hệ sinh thái dịch vụ, hàng hoá phục vụ cho nhu cầu nội bộ của hàng trăm ngàn doanh nghiệp tại Việt Nam.
  • SỨ MỆNH: Xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp phục vụ, đem đến cho khách hàng một chất lượng dịch vụ gây bất ngờ, một trải nghiệm khách hàng tuyệt vời với chi phí hợp lý.
Chia sẻ trên: