Hotline: 02439-911-911    Giờ làm việc: 08:00 - 17:00 Thứ 2- Sáng thứ 7

Triển khai dự án CNTT

Nhờ có mạng lưới nhân sự, chi nhánh rộng khắp 63 tỉnh thành. 911 có khả năng triển khai các dự án nâng cấp, lắp đặt, cấu hình thiết bị, phần mềm đồng loạt trên diện rộng với quy trình quản lý, triển khai dự án đạt tiêu chuẩn hệ thống QLCL ISO 9001:2015

Chia sẻ trên: