Hotline: 02439-911-911    Giờ làm việc: 08:00 - 17:00 Thứ 2- Sáng thứ 7

Tư vấn CNTT

Cam kết của chúng tôi

Để hỗ trợ bạn thu được những lợi ích tư việc đầu tư CNTT, chúng tôi kết hợp các kỹ năng để thực hiện việc cải tiến quy trình và các am hiểu sâu sắc về chiến lược CNTT, Kiến trúc CNTT và thiết kế kiến trúc, các ứng dụng doanh nghiệp, thuê ngoài, rủi ro CNTT, quản lý dự án và quản lý vận hành CNTT

Dịch vụ tư vấn CNTT của chúng tôi sẽ giúp bạn:

 • Nhận biết được nhu cầu cần phải gắn kết chặt chẽ hơn CNTT với các nhu cầu của tổ chức
 • Một danh mục các sáng kiến CNTT được quản lý hiệu quả
 • Hiện thực hóa các lợi ích kinh doanh một cách kịp thời
 • Hỗ trợ đánh giá các rủi ro dự án và kiểm soát
 • Tuân thủ các quy định luật định, tìm ra các vấn đề về vận hành trong
  CNTT và bảo mật thông tin
 • Nâng cao năng lực của bộ phận kiểm toán nội bộ cho phù hợp hơn với
  chiến lược của tổ chức và các rủi ro đang gặp phải
 • Giảm chi phí liên quan đến tuân thủ và quản lý rủi ro
Chia sẻ trên: