Hotline: 02439-911-911    Giờ làm việc: 08:00 - 17:00 Thứ 2- Sáng thứ 7

911 trúng thầu bảo trì hệ thống CNTT cho PVEP - Tập đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam

Tiếp tục với những thành công của 911 trong 6 tháng đầu năm 2010 với những khách hàng lớn, ngày 06/06/2010, 911 đã chính thức trúng thầu dự án bảo trì hệ thống máy tính, thiết bị CNTT của Tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí PVEP thuộc Tập đoàn dầu khí Quốc Gia Việt Nam với hơn 2000 thiết bị CNTT. 

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến của 911 vào lĩnh vực Dầu khí sau khi đã thành công ở lĩnh vực Ngân Hàng, Viễn Thông, Chứng Khoán, Giáo Dục,…

Giới thiệu tổng quan về PVEP

Thực hiện chính sách mở cửa của Đảng và Chính phủ nhằm thu hút các công ty dầu khí nước ngoài đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí tại Việt Nam, Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt (sau là Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) đã thành lập Công ty Petrovietnam II (PV-II, năm 1988) và Công ty Petrovietnam I (PV-I, 17/11/1988) với nhiệm vụ giám sát việc thực thi các hợp đồng thăm dò, tìm kiếm dầu khí triển khai tại thềm lục địa phía Bắc và miền Trung (PV-I) và phía Nam (PV-II) Việt Nam.

Các công ty dầu khí nước ngoài đầu tư vào Việt Nam giai đoạn 1988-1989 gồm Total, BP và ONGC.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát công tác thăm dò và khai thác dầu khí trong tình hình có hàng loạt các công ty dầu khí nước ngoài đầu tư vào thăm dò khai thác dầu khí ở Việt Nam (thời điểm cao nhất lên tới gần 40 hợp đồng dầu khí có hiệu lực), năm 1993 Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam đã thành lập (i) Công ty Giám sát các hợp đồng chia sản phẩm (PVSC) trên cơ sở tổ chức lại công ty Petrovietnam I và một bộ phận Petrovietnam II và (ii) Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) trên cơ sở công ty Petrovietnam II.

Giai đoạn 1993-1999 đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của hai công ty PVSC và PVEP với việc quản lý hiệu quả hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ở Việt Nam, đồng thời tham gia vào các hợp đồng dầu khí ở trong nước và nước ngoài với tư cách là một bên Nhà thầu để từng bước phát triển thành một công ty dầu khí thực thụ.

Sự ra đời của Công ty Đầu tư – Phát triển Dầu khí (PIDC) vào năm 2000 trên cơ sở Công ty PVSC đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử phát triển Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí ngày nay với việc PIDC tăng cường tự đầu tư ở trong nước và bắt đầu triển khai đầu tư vào thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài với các dự án đầu tiên được ký kết ở Iraq, Algeria, Malaysia và Indonesia.

Trong cùng thời gian này, Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí đã tăng cường sự tham gia góp vốn vào các dự án, bắt đầu triển khai điều hành các dự án quan trọng trong khi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động dầu khí của các nhà thầu trong các hợp đồng dầu khí.

Chia sẻ trên: