Hotline: 02439-911-911    Giờ làm việc: 08:00 - 17:00 Thứ 2- Sáng thứ 7

911 GROUP trúng thầu 3 năm tiếp theo 2021-2023 cung cấp dịch vụ IT Helpdesk Outsourcing với VPBank

“TIẾP NỐI THÀNH CÔNG” Kết thúc năm 2020, không có tin gì vui hơn về việc 911 GROUP trúng thầu 3 năm tiếp theo 2021-2023 cung cấp dịch vụ IT Helpdesk Outsourcing với ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp nối dài thời gian 911 GROUP phục vụ liên tục cho VPBank lên đến 10 năm

Hợp đồng gồm các công việc như sau:
– Hỗ trợ kỹ thuật CNTT cho hơn 13.000 các thiết bị đầu cuối như PC/Laptops trên toàn hàng
– Hỗ trợ triển khai các dự án toàn hàng của IT VPBank
– Đáp ứng các tiêu chuẩn về ANTT theo quy định của ngân hàng nhà nước ban hành mới nhất năm 2020.

 

Chia sẻ trên: